Mål: 467-08

Dom eller beslut

Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades sjukdomsbesvär från bl.a. nacke och axlar.