Mål: 4722-08

Dom eller beslut

Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades nackbesvär.