Mål: 21-07

Dom eller beslut

Om studiemedel i form av studielån kan inrymmas i begreppet "annan inkomst" enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.