Mål: 2066-07

Dom eller beslut

Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid prövning av rätt till försörjningsstöd.