Mål: 7892-08

Dom eller beslut

Fråga om rätt till särskilt boende i annan kommun för en drygt 90-årig man vars hustru beviljats sådant boende där