Mål: 2167-08

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där länsrätten förklarat en man med dels en psykiatrisk diagnos, dels alkoholmissbruk berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen för vård vid ett visst angivet behandlingshem.