Mål: 3616-10

Dom eller beslut

Fråga om upphörande av öppen psykiatrisk tvångsvård.