Mål: 3630-10

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning; järnvägsplan för Tvärbana Norr, delen Alvik-Bällsta bro, Stockholms kommun.