Mål: 3354-10

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan, utökning av skyddsområde i anslutning till transformatorstation; fht Löderup 24:57 Ystads kommun.