Mål: 5461-10

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning; detaljplan för Öbolandet 2:1, Edanö Backe; inhibition.