Mål: 7483-09

Dom eller beslut

Regeringens beslut om ny detaljplan för Furudal 24 i Husie, Malmö kommun; planändring för att i efterhand bevilja bygglov; påverkad närmiljö och försämrad utsikt m.m., yrkar inhibition.