Mål: 3215-09

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för utvidgning av kv. Röset, del av Lidingö 7:71, Röset 8 och Solsidan 15, stadsdelen Islinge, Lidingö kommun.