Mål: 1470-10

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för Varvet Klev 2:2 m.fl. Bovallstrand, Sotenäs kommun.