Mål: 3807-10

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende anmälan om upphävande av expropriationstillstånd för byggande av tredje rullbanan vid Arlanda flygplats, Sigtuna kommun.