Mål: 1556-09

Dom eller beslut

Rättsprövning. Användning av medel i Samefonden.