Mål: 1620-09

Dom eller beslut

Detaljplan för Övre Krok, Krok 1:1, 1:12 m.fl., Örby, Marks kommun.