Mål: 1825-09

Dom eller beslut

Fråga om detaljplan för fastigheterna Skå-Eneby 1:3 m.fl., Ekerö kommun.