Mål: 1676-10

Dom eller beslut

Rättsprövning. Ansökan om tillstånd till expropriation av fastigheterna Mölndal Kungsfisken 4 och Mölndal Koljan 2, Mölndals kommun.