Mål: 298-09

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan. Klostergården 2:s Lunds kommun.