Mål: 7540-09

Dom eller beslut

Rättsprövning; regeringens beslut om detaljplan för kvarteret Staven i stadsdelen Aspudden, Stockholms kommun; hyresgäster eller BR-innehavare.