Mål: 3529-10

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan för del av Tylösand 2:230 och 2:1, Hotel Tylösand-Strandhuset, Sönderum-Vapnö, Halmstad kommun, inhibition yrkas.