Mål: 3893-08

Dom eller beslut

Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Essunga Svenstorp 19:1, muntlig förhandling 091216, ersättning för inställelsekostnader.