Mål: 3836-09

Dom eller beslut

Detaljplan för del av kvarteret Blomman i Uppsala kommun.