Mål: 4297-08

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan för nya fritidshus i Bruksvallarna; fth Ljusnedal 1:43 i Härjedalens kommun.