Mål: 7981-08

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan. Fråga om detaljplan för del av Tanums-Ejgde 2:4 och Vik S:1 m.fl., Kämpersvik, Tanums kommun.