Mål: 822-10

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan för Sörskogen III inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun.