Mål: 1754-10

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning och inhibition, överklagande av länsstyrelsens i Västra Götalands läns beslut om spärrning av enskild anslutning till väg E20, delen Ingared-Alingsås kommun, Västra Götalands län.