Mål: 1989-08

Dom eller beslut

Tillåtlighet för gruppstation för vindkraft på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun.