Mål: 1509-10

Dom eller beslut

Rättsprövning av beslut angående detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona 1:38 m.fl. i Lysekils kommun.