Mål: 6137-09

Dom eller beslut

Rättsprövning. Regeringen har gett landstinget tillstånd till expropriation av fastigheten Haga 4:42 samt del av Haga S:1 i Solna.