Mål: 973-10

Dom eller beslut

Rättsprövning. Tillstånd till expropriation av fastigheten Haga 4:42 samt del av Haga S:1 i Solna.