Mål: 48-10

Dom eller beslut

Detaljplan för del av Orren 9 m.fl., Vaktelgatan, Mölndals kommun, även fråga om inhibition.