Mål: 1680-08

Dom eller beslut

Bergstatens beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen, 1991:45, för Stortjärnhobben K nr 1 i Storumans kommun, Västerbotten.