Mål: 2597-09, 126-10

Dom eller beslut

Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.