Mål: 8428-08

Dom eller beslut

Resor till judoträning har, trots att de var av stor bestydelse för den enskilde, inte ansetts vara sådana väsentliga resor som avses i 9 § tredjde stycket lagen om färdtjänst.