Mål: 2208-09

Dom eller beslut

Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av annonser för utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen.