Mål: 3583-07

Dom eller beslut

Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av oddsuppgifter från utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen.