Mål: 6099-09

Dom eller beslut

Kan en intagen vägras telefontillstånd därför att tillståndet gäller en mottagare med mobiltelefonabonnemang.