Mål: 1649-09

Dom eller beslut

Fråga om telefontillstånd kan vägras en intagen enbart av det skälet att tillståndet gäller ett telefonnummer som är registrerat på ett företag.