Mål: 7322-08

Dom eller beslut

Titeln för den periodiska skriften mama ha inte ansetts lätt förväxlingsbar med titeln MAMA-MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR.