Mål: 5679-10

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling.