Mål: 4610-10

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling.