Mål: 3376-10

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i kammarrätten. Kommunen avvisad hos kammarrätten.