Mål: 4840-10

Dom eller beslut

Den fråga i målet som lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en begäran om att omedelbart försättas på fri fot med hänvisning till att straffen preskriberats borde ha behandlats enbart som en begäran om omprövning av tidigare strafftidsbeslut.