Mål: 1516-10

Dom eller beslut

Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a tystnadsplikt till en professor som leder ett forskningsprojekt för vilket uppgifterna är av betydelse.