Mål: 3810-09

Dom eller beslut

Spisvakt oavsett anslutningssätt har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.