Mål: 6745-09

Dom eller beslut

Framdragning av el och vatten för installation av tvättmaskin i en hyreslägenhet har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.