Mål: 8087-09

Dom eller beslut

Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet för att en försvunnen person är död.