Mål: 1591-06

Dom eller beslut

Fråga om uppförandet av ett plank på punktmarkerad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas strider mot detaljplanen.