Mål: 3267-06

Dom eller beslut

Ett annonsavbrott i en TV-sänd långfilm har ansetts innebära att programmets integritet och värde har kränkts.